Αρχική Σελίδα

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ μέσω του δικτυακού τόπου www.ihelp.gr

Αγαπητέ κύριε /κυρία NICOLAS Christophe

Ευχαριστούμε θερμά για τη δωρεά σας μέσω του “I Help Greece”, με σκοπό την ενίσχυση των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας στις πυρόπληκτες περιοχές.

Η κατάθεση που μόλις κάνατε μέσω της πιστωτικής σας κάρτας ολοκληρώθηκε επιτυχώς, και τα στοιχεία της συναλλαγής είναι :

Ποσό: 150,00

Κωδικός Συναλλαγής: 3172

Προς: Λογαριασμό Ταμείου Αρωγής των πυρόπληκτων περιοχών που συνέστησε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias

Ημερομηνία /Ώρα Συναλλαγής: 25/10/2007 15:35:43 (Time Zone: GMT +03:00 Athens, Bucharest, Istanbul)

Τρόπος πληρωμής : online μέσω του δικτυακού τόπου www.ihelp.gr

Η δωρεά εκπίπτει από τη φορολογία στην Ελλάδα.


Κατάλογος Δωρητών
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία χρειαστείτε σχετικά με την συγκεκριμένη συναλλαγή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το EuroPhone Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias στο τηλέφωνο
+30 (210) 9555019 (Καθημερινά, όλο το 24ωρο)
 
 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ μέσω του δικτυακού τόπου www.ihelp.gr

Αγαπητέ κύριε /κυρία NICOLAS Christophe

Ευχαριστούμε θερμά για τη δωρεά σας μέσω του “I Help Greece”, με σκοπό την ενίσχυση των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας στις πυρόπληκτες περιοχές.

Η κατάθεση που μόλις κάνατε μέσω της πιστωτικής σας κάρτας ολοκληρώθηκε επιτυχώς, και τα στοιχεία της συναλλαγής είναι :

Ποσό: 150,00

Κωδικός Συναλλαγής: 3172

Προς: Λογαριασμό Ταμείου Αρωγής των πυρόπληκτων περιοχών που συνέστησε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias

Ημερομηνία /Ώρα Συναλλαγής: 25/10/2007 15:35:43 (Time Zone: GMT +03:00 Athens, Bucharest, Istanbul)

Τρόπος πληρωμής : online μέσω του δικτυακού τόπου www.ihelp.gr

Η δωρεά εκπίπτει από τη φορολογία στην Ελλάδα.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία χρειαστείτε σχετικά με την συγκεκριμένη συναλλαγή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το EuroPhone Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias στο τηλέφωνο
+30 (210) 9555019 (Καθημερινά, όλο το 24ωρο)