Αποστολή σε φίλο |  Μάθε για το I Help |  Συχνές Ερωτήσεις |  Επικοινωνία

Ο δικτυακός τόπος ihelp.gr «I help Greece» αποτελεί πρωτοβουλία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη με την υποστήριξη των : EFG Eurobank, Viva – Telecom Revolution. Στόχος της είναι η κινητοποίηση του κοινού σε Ελλάδα και αλλοδαπή για την συγκέντρωση χρημάτων που θα διατεθούν στους δοκιμαζόμενους πολίτες των πυρόπληκτων περιοχών. Τα χρήματα που θα δωρίσετε online μέσω του website, κατατίθενται μέσω της Eurobank στον σχετικό λογαριασμό του Ταμείου Αρωγής των πυρόπληκτων περιοχών που συνέστησε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την ενίσχυση των πυροπαθών και την αποκατάσταση των υλικών ζημιών.

H παράθεση των όρων που διέπουν τη σχέση του ihelp.gr με όλους εσάς που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας για δικαιώματα και υποχρεώσεις προκειμένου να ευοδωθούν οι στόχοι της πρωτοβουλίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης χρηματικής βοήθειας -μέσω πιστωτικής κάρτας- είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας των αναγκαίων προσωπικών στοιχείων σας. Όταν κάνετε μια κατάθεση, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address), η χώρα από την οποία προέρχεστε, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξεως της πιστωτικής κάρτας σας καθώς και το CVV2 .

To ihelp.gr. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ καταθετών σε κανένα τρίτο φορέα. Το ihelp.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ καταθετών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών/ καταθετών για τη δημοσιευση των ονομάτων τους• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το ihelp.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών/ καταθετών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το ihelp.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/ καταθέτες του ihelp.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το ihelp.gr.
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

To ihelp.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας, ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Το σύστημα ασφαλούς επικοινωνίας του ihelp είναι πιστοποιημένο από την εταιρεία Verisign και οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται με το σύστημα ασφαλείας της Eurobank Cards.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Η Πιστωτική Κάρτα που ο χρήστης/ καταθέτης θα χρησιμοποιήσει για την παροχή βοήθειας στους πυρόπληκτους, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. To ihelp.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

COOKIES
Το ihelp.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη- καταθέτη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη- καταθέτη και για στατιστικούς λόγους. Ο επισκέπτης / χρήστης του ihelp.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ihelp.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ihelp.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη - καταθέτη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο ihelp.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ihelp.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το ihelp.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ihelp.gr

Ποσό €
Ονοματεπώνυμο
e-mail
 
Πιστωτική Κάρτα
 
Χώρα
(μέχρι 31/10/2007 18:23:53 GMT +02:00)
(1448 Δωρεές)

To «I help Greece»  είναι μια πρωτοβουλία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη με την υποστήριξη των: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, Viva – Telecom Revolution. Τα χρήματα που θα δωρίσετε online μέσω του website, κατατίθενται απευθείας στον σχετικό λογαριασμό του Ταμείου Αρωγής των πυρόπληκτων περιοχών που συνέστησε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την ενίσχυση των πυροπαθών και την αποκατάσταση των υλικών ζημιών.

Η δωρεά εκπίπτει από τη φορολογία στην Ελλάδα.